Září 2011

Co jsme letos seli

5. září 2011 v 3:00 | richard |  U nás - v Němčičkách
Zapojil jsem se jako jeden několika desítek vinařů do projektu EKOWIN - ochrana přírody ekologizací vinohradnictví. Tedy ne že bychom v našich vinicích již neekohospodařili nějaký rok, ale byla tady zajímavá příležitost vyzkoušet unikátní osevní směs, speciálně připravenou pro vinice obdělávané přírodě blízkým způsobem s ohledem na to, že se na většině plochy vinice předpokládá ozelenění. A co že jsme tedy letos oseli?