Karel IV. autobiograficky

15. května 2011 v 11:47 | richard |  Nedělní literární chvilka
V roce 1940 vydalo nakladatelství Melantrich v Praze krásné dílko - "Vlastní životopis Karla IV."
Z latiny knížku přeložil a poznámkami doprovodil Dr. Jakub Pavel a úvodní studie je pak z pera Prof. Dr. Václava Chaloupeckého.


Osobnost Karla IV. byla dějinách pozdního středověku vskutku mimořádným zjevem a to nejen z hlediska našeho národa, ale v kontextu dějinných událostí většiny evropských zemí té doby. Elitou národa byl tento panovník nazván Otcem vlasti. Jeho role při rozvoji vinařství v zemích koruny české a markrabství moravského je dobře známa. To, že od svého dětství vyrůstal u svých příbuzných na dvoře francouzského krále, mělo asi zásadní vliv na to, že při svém návratu v době kdy dospíval v muže, nechal přivézt z Francie ušlechtilou burgundskou révu také do svých rodných končin. Kdoví, co se tu pěstovalo před Pinoty - byl tu už tramín? Nebo jen hunské?
Zajímavé jsou v knize statě, které popisují Karla IV. z hlediska jeho duchovní stránky; vladař byl mimořádně nábožensky a duchovně založený a to při svém kosmopolitismu a na svou dobu mimořádné vzdělanosti.
"Karel IV. byl znamenitý hospodář, ba vpravdě národohospodář. Jednou z prvých jeho snah již jako vladaře byla restituce rozchváceného jmění státního, vyplacení Janem zastavených a zadlužených hradů a panství korunních. Karel byl přesvědčen, jak píše se v jedné jeho listině, že trůn knížete se vyvyšuje a jeho sláva se šíří tím více, čím více se jeho poddaným prospívá. A podobně se v jiné listině praví, že "lidskost naše nám káže pečovati o blaho našich poddaných". Jeho péče o všeobecný blahobyt projevovala se nejen v tom, že s láskou a porozuměním ujímal se selského lidu poddaného proti přehatům pozemkových vrchností, že všemožně podporoval rozvoj obchodu a živností v městech, že se postaral o stabilizaci měny, ale též že novými odvětvími hospodářské produkce racionelně snažil se využíti přirozeného bohatství země. Bylo to zejména rybnikářství, ovocnictví a vinařství". (Prof. Dr. Václav Chaloupecký v úvodní studii)

Většinu stran knihy tvoří vlastní Karlův text. Jde o texty značně jímavé a duchovně intimní, jak dokazuje následující úryvek:
"Ale mnozí pojídají duchovní pokrm bez chuti a žádosti a vyvrhují jej ze srdcí svých. Běda jim! neboť provinění jejich jest napsáno u Jidáše a trest jejich bude jako u Dátána a Abirona; a pokrm ten nebude prospívat jejich duším jako potrava. Což nepoznáváte, že když zvíře požírá bez chuti, nepřichází mu krmě k výživě, ale že se trápí bolestí? Mnohem více se budete trápit vy, protože trest váš bude věčný, jako pokrm jeste věčný. Následování takových lidí, zapřisahám vás, se varujte, ale žádejte si přijímati za potravu svých duší onen pokrm a nežijte bez něho, abyste byli živí na věky."
Karel IV. byl gramotný, což bylo ve své době mezi panovníky vcelku ojedinělé - většina z nich číst ani psát neuměla. Udivuje karlův přehled lingvistický - ovládal celkem pět jazyků a to jak slovem, tak písmem. Češtinu od vého dětsví zapoměl a tak se ji hned od svého příchodu zpět do Čech počal znovu učit. Mnohokrát zdůrazňoval její význam a je jisté, že byl jedním z těch, kdo se zasloužili o její rozvoj a následně také až i o současnou podobu.
Vztahy na mezi evropskou šlechtou bylůy značně dramatické a také kapitoly, popisující jeho putování Itálií spojené s množstvím bojových událostí, dobývání a obléhání hradů a sídel, vyjednávání či pronásledování, je mimořádně poutavé, už i proto, že je z pera člověka, který vše na vlastní kůži prožil a děje nemálo ovlivňoval a není sepsáni dějepravcem někde od stolu.
"....Potom náš otec vida, že se mu nedostává prostředků a že nemůže dále vésti války proti řečeným pánům z Lombardie, pomýšlel na svůj návrat a chtěl nám odevzdati ta města i vedení války. My pak jsme odmítli, čeho bychom pak nemohli zastati se ctí. Tehdy, dav nám povolení k odchodu, poslal nás napřed do Čech. A sjednavše příměří se svými nepřáteli, prošli jsme územím mantovským do Verony a odtud do hrabství tyrolského, kde jsme se shledali se svým bratrem, jménem Janem, kteréhož náš otec oženil s dcerou vévody korutanského a hraběte trolského. Tento vévoda, tchán našeho bratra, měl za menželku sestru naší matky, jménem Annu, jak bylo výše popsáno. Po její smrti si pak vzal za manželku sestru vévody brunšvického, s níž měl řečenou dceru, jménem Markétu. A s ní odevzdal našemu bratru po své smrti vévodství korutanské a hrabství tyrolské; neboť neměl mužského potomka...."
Vlastní životopis napsaný Karlem IV. je ojedinělý také z pohledu středověkého člověka na svůj vlastní život - nepřikládala se mu totiž valná cena - byl považován za pouhou přípravu na posmrtný život věčný.
Kniha alespoň z části odkrývá osobnost panovníka, který se za svého konání tolik zasloužil o rozvoj našeho vinařství jako málokdo po něm. Rozhodně doporučuji s sebou na cesty zejména přes Alpy (knihu jsem dočítal nad Alpami na cestě z Curychu do Vídně), pohled na evropské kopečky rozhodně zpestří.
 


Komentáře

1 formal wedding dresses formal wedding dresses | E-mail | Web | 12. ledna 2013 v 14:52 | Reagovat

Reese Witherspoon have the most beautiful eyes among american actresses, i just can't get enough of her beautiful eyes~
http://www.speakdress.com/bridesmade-dress-function-occasion.html

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama