Prosinec 2010

Před 100 lety...

31. prosince 2010 v 7:07 | richard |  Co bylo...
Dnes se trošku koukneme do historie vinařského dění v zemích z Vídně dirigovaných...100 let zpět.

Jak to vidí Luboš Kúdelňák

28. prosince 2010 v 6:01 | richard |  Reportáže
Další z kolegů vinařů, které jsem během podzimka potkal a povídal si s ním o ročníku 2010, byl agronom-vinohraník společnosti Michlovský, a. s., Luboš Kúdelňák.

Možná jej někteří znáte z jeho dřívějšího působení v dolnodunajovickém Mikrosu. Někdy stroze působící chlapík je především dobrým společníkem a zejména výborným praktikem a znalcem svého řemesla.


Trpaslík

26. prosince 2010 v 6:03 | richard |  Nedělní literární chvilka
Citáty o víně od brněnského vydavatele Šimona Ryšavého jsou pravděpodobně co do formátu nejmenším literárním dílem s vinařskou tématikou.

Šťastné a veselé

25. prosince 2010 v 9:36 | r+s+ž+t |  U nás - v Němčičkách
šťastné a veselé!
a jednu netradiční vánoční třeba zde
taky se připojujeme s přáním správného vykročení do roku 2011!
Richard+Živa+Teodor+Stanislava Stávkovi z Němčiček

Tenkrát na Vrbici

20. prosince 2010 v 5:55 | richard |  Co bylo...
Při třídění archivu jsem narazil na dokumenty ohledně jedné celkem bojůvky: kdysi v roce 2003 jsem se kdesi potkal s panem Kubáčem, který točil pro Českou televizi zajímavé reportáže v cyklu Toulavá kamera.

Werfelovo Zpronevěřené nebe

19. prosince 2010 v 6:06 | richard |  Nedělní literární chvilka
Ač je to již několik týdnů, co jsem přelouskal Zpronevěřené nebe, silné dojmy stále přetrvávají a možná i proto se s drobnou zmínkou o této vynikající knize, stěžejním románu Franze Werfela, uchyluji zde.


Jak hluboko máte zjištěnu historii vašeho příjmení?

18. prosince 2010 v 18:00 | richard |  Výsledky anket
Tak jsem uzavřel hlasování v první anketě tohoto blogu: Jak hluboko máte zjištěnu historii vašeho příjmení? Zde jsou výsledky:

Spotřebiteli, biopotravinám můžeš důvěřovat!

12. prosince 2010 v 13:02 | richard |  Ostatní
Kontrole biopotravin může spotřebitel důvěřovat - biopotraviny nejsou podvod, přestože jejich kontrola není dokonalá. Takové je stručné shrnutí výsledků panelové diskuze na téma kontroly a certifikace biopotravin, která proběhla první prosincový den v Praze.

Vyplynulo z ní mimo jiné, že ekologické farmy a jejich práce je pod dostatečnou kontrolou certifikačních organizací (mohu potvrdit - sám jako ekologický zemědělec v přechodném období pro bioprodukci jsem tento týden každoroční řádnou kontrolu absolvoval! - pozn.autora). V dnešním příspěvku se tedy podíváme na výstupy ze setkání lidí zabývajících se ekologickým zemědělstvím.

Aj vy jedni loupežníci

9. prosince 2010 v 22:41 | richard |  Co bylo...
Pro vysvětlení obrázku níže, Boleslav Kopřiva-řezník v Němčičkách, byl můj dědeček z matčiny strany.

Jak to letos vidí Petr Marcinčák

4. prosince 2010 v 6:00 | richard |  Reportáže

V rámci ankety mezi několika vinaři o jejich názoru na letošní sklizeň jsem se trošku více než s jinými zapovídal s Petrem Marcinčákem, vinařem hospodařícím v Novosedlích, který patří mezi přední ekologické vinohradníky z nové generace biovinařů. Z našeho rozhovoru (otázky-úvahy-odpovědi dialogem )vyplynuly názory, které jsem shrnul do následujícího textu: